Settings

Inloggad med er refillkod finns en hel del inställningar och här följer en förklaring av de olika inställningsmöjligheterna:

 
Vanliga inställningar:
Avsändare
Leveransprofil
SMS SmartConfirm™
Verifiering egen kod
Verifiering E-post
Status per e-post
Längre SMS
 
Avancerade inställningar:
Verifiering Nummer
Verifiering IP-adress
AKA Adresser
Olika avsändare
Olika leveransprofiler
Kopia på saldobesked
 
Avsändare
 
Ange här det nummer eller den text som skall visas som avsändare i den mottagande mobiltelefonen. Ange ditt mobilnummer så kan mottagare av meddelande enkelt klicka svara för att skicka ett svar till din mobiltelefon. Använd formatet 4670111111 så fungerar det att svara på ditt SMS även om mottagaren befinner sig utomlands. Det går även att skriva in en text här, t ex ert företagsnamn eller liknande ifall det inte önskas att få svar per SMS - användbart t ex vid påminnelser av olika slag. Max 11 tecken, inga mellanslag.
Anges ingenting i detta fält så står det "GOODSYSTEMS" som avsändare.
 
Leveransprofil
 
Varje leveransprofil innehåller ett antal operatörer som erbjuder olika grader av leveranskvalitet till olika kostnader. Läs mer om aktuella leveransprofiler under Pris & Kvalitet.
 
Följande val finns:
 
1) Leveranskvalitet Standard
2) Leveranskvalitet Bästa Tillgängliga
 
SMS SmartConfirm™
 
SMS SmartConfirm™ innebär kortfattat att ett meddelande som har bekräftats med leveransproblem av en operatör per automatik skickas via en ny operatör till dess leverans av meddelandet bekräftats eller att alla befintliga operatörer genererar fel. Som mest kan kostnaden bli 3kr om operatörer inom leveransprofil Bästa tillgängliga krävs för bekräftad leverans.
 
Standardinställning är att SMS SmartConfirm™ är aktiverad.
 
Funktionen lär sig vilka operatörer som kan leverera vilka nummer och nästa gång samma nummer skickas så försöker den först med den operatör som förra gången fungerade. Kostnaden för de olika operatörerna varierar och har ett meddelande leveransproblem försöker den alltid skicka med den leveransprofil och operatör som har lägst kostnad först.
 
Bakgrunden till SMS SmartConfirm™ är att det till vissa porterade nummer är leveransproblem från vissa operatörer och det finns ingen enskild operatör som kan leverera till samtliga porterade nummer hos alla mottagande operatörer. Med porterade nummer menas nummer som flyttats från en operatör till en annan och ibland också mellan olika typer av abonnemang inom samma operatör.
 
Verifiering egen kod
 
Normalt sker verifiering av ditt konto genom att du anger refillkoden i ämnesraden i det mejl som skickas. Detta fungerar alltid men här kan man också aktivera möjligheten att använda en personlig valfri kod i ämnesraden.
Reglerna för den personliga koden är följande: Minst 6 tecken blandat bokstäver och siffror, minst en bokstav A-Z och minst en siffra 0-9. Inga mellanslag är tillåtna och den personliga koden är skifteslägeskänslig (a57fr44 är inte detsamma som A57FR44).
 
Några ord om val kod: Använd något som är svårt att gissa och blanda gärna små, stora bokstäver och siffror, blanda gärna med några andra tecken. Ju längre personlig kod ju mindre risk att någon otillbörligt skulle kunna komma åt att nyttja ditt konto. En bra personlig kod är en mycket säker verifieringsmetod och kan vara enkel att komma ihåg rätt sammansatt, en dålig personlig kod öppnar för andra att nyttja ditt konto.
 
Lämnas fältet blankt är denna funktion inte aktiverad. Det går inte att logga in i webbgränssnittet med den personliga koden.
 
Verifiering E-post
 
Normalt sker verifiering av ditt konto genom att du anger refillkoden i ämnesraden i det mejl som skickas. Detta fungerar alltid men här kan man också aktivera möjligheten att utelämna koden och istället be systemet verifiera kontot baserat på avsändande e-postadress. Om du anger din e-postadress här och klickar i aktivera JA så räcker det hädanefter att du skickar e-post från detta e-postkonto.
Varning: Det är möjligt för utomstående att förfalska en avsändande e-postadress och därigenom potentiellt nyttja tjänsten otillbörligt. Men notera att skulle vi upptäcka medveten otillbörlig användning skulle detta polisanmälas och all aktivitet loggas.
 
Status per e-post
 
Som standardinställning så meddelas status på ett SMS till avsändande e-postadress bara om fel uppstår. Här går det enkelt att ändra när status skall skickas, t ex både vid bekräftad leverans och vid leverensproblem.
 
Längre SMS
 
1st SMS kan normalt bestå av maximalt 160 tecken. Skickade som 3st separata delar maximalt 459 tecken. Delarna sammanfogas i mottagarens mobiltelefon och uppdelningen sker automatiskt. Här går det att begränsa antalet till 1 eller 2 delar maximalt.
Observera: Alla delar debiteras som ett enskilt SMS.
 
Avancerade Inställningar
 
Verifiering Nummer
 
Normalt sker verifiering av ditt konto genom att du anger refillkoden i ämnesraden i det mejl som skickas. Detta fungerar alltid men här kan man också aktivera möjligheten att alltid godkänna vissa mottagande mobilnummer oavsett om refillkod anges eller inte. Denna funktion kan användes t ex om e-post skall vidarebefordras till en visst mobilnummer, kanske för larm-mejl som skall skickas vidare per sms eller liknande notifieringar. Ange här det nummer som alltid skall godkännas, ange numret i exakt det format som du senare använder vid vidarebefordringen till mobilnummer@sms.goodsys.se.
 
Notera att ett mejl som innehåller fler än 4st mottagande mobilnummer (mobilnummer@sms.goodsys.se) av säkerhetsskäl inte kan verifieras genom nummer.
 
Läs också om AKA Adresser här nedan.
 
Verifiering IP-adress
 
Normalt sker verifiering av ditt konto genom att du anger refillkoden i ämnesraden i det mejl som skickas, eller genom verifiering baserat på avsändande e-postadress eller domän. Refillkod fungerar alltid men för ökad säkerhet kan verifiering av kontot ske genom att avsändande mejl måste komma från en specifik IP adress.
 
Verifiering sker genom att avsändande IP-adress matchar samma adress i ett av de tre fälten för IP adresser. Notera att knappen till höger (Aktivera Ja/Nej) måste vara ikryssad för att verifiering skall ske mot aktuell adress.
 
Det går bara att ange kompletta IP adresser och inte serier/nät, det går heller inte att ange hostnamn eller domännamn med t ex wildcards, bara kompletta IP adresser (upp till tre stycken).
 
Förutsatt att något av IP adressfälten är tomma lägger systemet per automatik in de IP-adresser ni först skickar e-post från, detta för att hjälpa till att välja rätt adress. Notera att aktivering måste ske manuellt. Genom att rensa fälten, spara och sedan skicka ett SMS via e-post igen så fylls fälten med aktuell IP adress(er) från just detta senaste meddelande. Det är inte alltid som bara en IP skickas med ett mejl utan ofta flera, t ex er e-postleverantörs IP.
 
Varning:  Rådgör med er nätverksansvarige innan ni aktiverar verifiering via IP adress. Det är viktigt att ni anger rätt IP adress och inte t ex den adress som används av er e-postleverantörs servrar. Det är också viktigt att ni har en fast IP adress.
Notera att vissa e-postsystem i interna nätverk ej skickar med er publika fasta IP adress.
 
AKA Adresser
 
En AKA (Also Known As) adress är en valfri e-postadress som motsvarar en eller flera mobilnummer och om denna AKA adress finns med i Till- eller Kopia-fältet i det mejl som skickas till aka@sms.goodsys.se så ersätts denna AKA adress med dessa nummer.
 
Det går att ange ett enstaka nummer i formatet 0701111111 eller flera separerat av kommatecken, t ex: 0701111111,3470111111,48742222222
 
Det går också att aktivera direktverifiering av ert konto baserat på AKA Adresser. Om en matchande adress hittas och knappen verifiering är ikryssad så kommer ert konto att automatiskt debiteras även om inte refillkoden angivits.
 
Vidarebefordring av e-post som skall skickas baserat på AKA Adress är: aka@sms.goodsys.se
 
Notera: Ifall någon e-postadress i det vanliga formatet 0701111111@sms.goodsys.se finns med i meddelandets Till- eller Kopia-fält så kommer av säkerhetsskäl inte AKA adresser att inläsas.
 
Tips: För att undvika att inom kort börja få e-postreklam/SPAM via SMS försök att alltid undvika att gå ut med e-postadressen dittmobilnummer@sms.goodsys.se på en webbsida eller liknande, använd istället en annan e-postadress i kombination med AKA Adresser. Börjar du då en dag att få e-postreklam kan du enkelt byta ut AKA Adress du satt upp och därigenom slippa SPAM som SMS.
 
Exempel 1: En e-postadress har skapats som heter larm@foretag.se och den vidarebefordras till en rad e-postadresser, däribland aka@sms.goodsys.se. Väl mottaget av detta system finns samma e-postadress (larm@foretag.se) upplagt som en AKA adress och denna ersätts med de mobilnummer som angetts i fältet till höger om AKA adressen. Knapparna Aktivera och Verifiera är ikryssade. När mejl skickas till larm@foretag.se så vidarebefordras den bl a till aka@sms.goodsys.se och då matchning sker mot AKA Adress så skickas SMS till de mobilnummer som angets för adressen.
 
Exempel 2: I ert e-postsystem lägger ni upp en e-postadress i formatet kalle.mobiltelefon@foretag.se och en vidarebefordring till aka@sms.goodsys.se. Samma adress (kalle.mobiltelefon@foretag.se) läggs upp i ert webbgränssnitt här som en AKA adress och i rutan bredvid anges Kalles mobilnummer, även rutorna Aktivera och Verifiera klickas i. Nu kan alla mejla till kalle.mobiltelefon@foretag.se och dessa mejl skickas till Kalles mobiltelefon. Den som mejlar behöver inte kunna någon refillkod eller känna till vilken tjänst ni använder.
 
Olika avsändare
 
Genom denna funktion går det att ändra avsändare i varje mejl som skickas, alltså det nummer eller den text som skall visas som avsändare i den mottagande mobiltelefonen.  Följande val finns:
 
1) Funktionen ej aktiverad
Som standard är funktionen inte aktiverad och den avsändare som skall visas anges bara i webbgränsnittet
 
2) Avsändare kan anges i ämnesraden inom parentes
Med detta val så blir avsändare den text eller det nummer som återfinns innanför två parenteser i ämnesraden, finns det inga parenteser eller text där så används istället avsändare enligt kontots inställning. Avsändare får inte innehålla några mellanslag och kapas efter 11 tecken, inte heller några svenska tecken är tillåtna. Sker verifiering genom refillkod eller valfri personlig kod så kan den anges både före eller efter parenteserna, det spelar ingen roll.
Exempel på ämnesrad: ABCD-EFGH-XXXX (46701111111)
Här verifieras kontot genom refillkoden och innehållet innanför parenteserna blir avsändare i det SMS som skickas.
 
3) Avsändare anges framför @ i frånadressen
Skillnaden här är att det är tecknen framför @-tecknet i frånadress som används som avsändare i det SMS som skickas. Samma regler gäller som ovan val.
Exempel på frånadress: Kalle@foretag.se
Här kommer det som står framför @:et att bli avsändare i det SMS som skickas, alltså texten "Kalle". Notera att eventuell avisering eller liknande skickas till Kalle@foretag.se då det är frånadressen.
 
Olika leveransprofiler
 
Genom denna funktion går det att ändra leveransprofil i varje mejl som skickas, alltså den grupp operatörer som skall användas att skicka det aktuella meddelandet, till olika leveranskvalitet och kostnad.
Följande val finns:
 
1) Funktionen ej aktiverad
Som standard är funktionen inte aktiverad och den leveransprofil som används anges i webbgränsnittet
 
2) Leveransprofil kan anges i ämnesraden inom hakparentes
Med detta val så blir den leveransprofil för det aktuella meddelandet den siffra som står innanför två hakparenteser i ämnesraden, finns det inga hakparenteser eller i felaktigt format så används istället den leveransprofil som angetts enligt kontots inställning. Leveransprofil får bara innehålla siffrorna 1, 2, 3, 4 eller 5 (där siffrorna 2-5 fr.o.m. 20 april 2005 innebär Bästa tillgängliga profil)
Exempel på ämnesrad: ABCD-EFGH-XXXX [2]
Här verifieras kontot genom refillkoden och siffran innanför hakparenteserna blir aktuell leveransprofil.
 
Exempel på ämnesrad: ABCD-EFGH-XXXX (46701111111) [2] 
Det går självklart som i detta exempel att kombinera olika leveransprofiler med olika avsändare förutsatt att båda funktionerna är aktiverade.
 
 
Kopia på saldobesked
 
Saldobesked skickas ut när varje 1000-tal passeras samt vid 500 och 100 kvar. Mottagare av detta saldobesked är aktuell användare men även den e-postadress som eventuellt angetts i detta fält.